กลุ่ม 7 สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือท่านรองอธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563

วันที่ ศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม  2563 กลุ่ม 7 สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือท่านรองอธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563

เวลา 13.30 – 15.30  น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร