คณะกรรมการจากกรมพัฒนาธุรกิจ ตรวจเยี่ยมสมาคมเพื่อประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563

คณะกรรมการจากกรมพัฒนาธุรกิจ ตรวจเยี่ยมสมาคมเพื่อประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม  2563

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเหล็กกล้าและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อาคารพัฒนาอุตสาหกรรม

สนับสนุนรายสาขา ซอยตรีมิตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ)