สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุนโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุนโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ