สัมมนา”มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ปี 2563 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กในประเทศไทย”

สัมมนา”มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ปี 2563 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กในประเทศไทย”ในวันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:00 – 17:00 น. ณ สมาคมเก็กเอี๊ยะ (รองเมืองซอย 7) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6