สัมมนาเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

ท่านนายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ได้ร่วมบรรยายร่วมกับคุณวัฒนา สุจิตรานุรักษ์ นายกสมาคมชุบสังกะสีไทย และคุณประวาส สันตวะกุล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ทีเอ็มที สตีล หัวข้อการยกระดับอุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็กในอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในงานสัมมนาเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ