สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม : นายกสมาคม สมัยที่ 6 (วาระที่ 2)

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมัยที่ 6 (วาระที่ 2) รับมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น รายมิติ ประจำปี 2561 จากคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 ในกลุ่มของสมาคมการค้าจดทะเบียน จัดตั้ง 6 – 15 ปี

ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นเกียรติแก่สมาคมฯ ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศด้านรายมิติ ได้แก่ ผลสำเร็จตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา