กิจกรรมเข้าเยี่ยมชม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 กลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเหล็ก กรมศุลกากร จัดกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ 2 และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กฯ (SSI , TCS , PPC)  จ.ประจวบคีรีขันธ์