การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ

ครั้งที่ 2/2561

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 17.30 . 

ห้องประชุม Board room 2 ชั้น 3 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์