การประชุมสามัญประจำปี 2561 เเละงานเสวนา

การประชุมสามัญประจำปี 2561  เเละงานเสวนา

“อุตสาหกรรมเหล็กไทย  ในยุค 4.0”

วันที่  25  เมษายน  2561

ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์