การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 4/2560 (สัญจร)

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 4/2560

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น. 16.00 .  ณ ห้องประชุมสัมมนา บมจ.ค้าเหล็กไทย (วังน้อย)