รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2560

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น  เข้าร่วมรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น  โดยคุณวรพจน์  เพียรอภิธรรม : นายกสมาคม  สมัยที่ 6


คุณวรพจน์  เพียรอภิธรรม  นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น (สมัยที่ 6) รับมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560    จากท่านวินิจฉัย  แจ่มแจ้ง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  จากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560  ในกลุ่มของสมาคมการค้าจดทะเบียน  จัดตั้ง 6 – 15 ปี

ซึ่งรางวัลดังกล่าว  ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้  พิธีมอบรางวัล  จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชน์  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่  16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา