Home นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ร่วมมือกับอีก 2 สมาคม

Home นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ร่วมมือกับอีก 2 สมาคมเหล็กจะเข้ายื่นหนังสือต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฯ ในวันที่ 3 พ.ย. เพื่อขอให้รัฐออกมาตรการปกป้องผู้ผลิตเหล็กในประเทศจากการนำเข้าเหล็กต่างประเทศในราคาถูก เช่น จีน (ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ 1-4 พ.ย.58)