เอกชนร้องรัฐคุมเหล็กนำเข้า

7 สมาคมค้าเหล็กไทย ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ร้องรัฐเร่งรัดมาตรการควบคุมนำเข้าเหล็ก หลังผู้ผลิตในประเทศได้รับผลกระทบ

นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ บอกว่า วันนี้กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม สมาชิกกว่า 92 บริษัทได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งรัดมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศที่มีอยู่ตามกฎหมาย เช่น มาตรการปกป้องการทุบตลาด มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
เพราะแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศขณะนี้มีการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แย่งส่วนแบ่งตลาดสินค้าเหล็กในประเทศ โดยกำลังการผลิตเหล็กในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 จากกำลังการผลิต 100 เปอร์เซนต์ ปริมาณการใช้เหล็กอยู่ที่17-18 ล้านตัน ต่อปี ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตสามารถขายเหล็กได้เพียง 7 ล้านตัน ต่อปี ขณะที่เหล็กนำเข้าจากต่างประเทศกลับเพิ่มขึ้น 10 ล้านตัน ต่อปี ดังนั้นหากไม่มีมาตรการเข้ามาหยุดยั้ง หรือควบคุมการนำเข้าสินค้าเหล็ก จะทำให้ปริมาณการนำเข้าเหล็กเพิ่มขึ้นเป็น 11-12 ล้านตัน ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศมีกำลังการผลิตน้อยลง โดยบางรายได้มีการลดกำลังการผลิต และปลดพนักงานออกไปบางส่วน
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะสินค้าบางรายการ ยังไม่มีมาตรฐาน replica horloges อุตสาหกรรม ทำให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาปะปนกับสินค้าของไทย สำหรับประเทศที่มีการส่งออกสินค้าเหล็กมากที่สุดคือ จีน ตุรกี อิหร่าน และบราซิล ส่วนแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กไทยถือว่ายังมีการเติบโตได้อีกมาก ถ้าเทียบกับอัตราการใช้เหล็ก ต่อหัว ต่อคน
ซึ่งหลังจากยื่นหนังในวันนี้แล้ว วันพรุ่งนี้ ตัวแทนของสมาคมจะเข้าหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อีกครั้งหนึ่งโดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลระฐบาลจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ผลิตในประเทศ