ประกาศกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รวมพลัง เชื่อมโยง สนับสนุน และส่งเสริม เพื่อสร้างอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง

ข่าวสารสมาคมล่าสุด

ทำเนียบสมาชิก

Larpthaveephol
Asian Steel Product Company Limited
VP-Steel-and-Wiremesh
VP-Rangsee
T Standard Steel
Toyo-Millennium
Thai-Metal-Import
Thai-Koon-Steel
Thai-German-Products
sahathai-steel-pipe

“ไม่ดำเนินการทางการเมือง

เสริมสร้างบรรยากาศการค้าเสรี

เสริมสร้างทางศักยภาพของผู้ผลิตในประเทศ

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง”

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันใน ธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหา จำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16