การประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ) ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ    ประกาศกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    ประกาศกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Incorporate strength, link, support and promotion to build a strong industry

Member List

VP-Steel-and-Wiremesh
VP-Rangsee
T Standard Steel
Toyo-Millennium
Thai-Metal-Import
Thai-Koon-Steel
Thai-German-Products
sahathai-steel-pipe
Pacific-Pipe
Mill-con-Steel-Industries

Do not perform politically

Strengthen the free trade atmosphere.

Strengthen the potential of domestic producers.

It is part of developing and strengthening the strength.

The Government Gazette announces the dumping

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is a simple simulation that is used in the print or typography business. It has become content. Standardized model of such business since the 16th century.